Disclaimer (www.double-click.nl)

Double Click Creative Solutions B.V. (Kamer van Koophandel: 60824352), hierna te noemen DoubleClick, verleent u hierbij toegang tot www.doubleclick.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Double Click behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Beperkte aansprakelijkheid
Double Click spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Double Click. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Double Click nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Double Click. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Double Click, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Terug naar home

Contact

Prunellalaan 12a
5582 HB Waalre
040 292 60 80
info@double-click.nl