Disclaimer (www.double-click.nl)

DoubleClick Creative Solutions B.V. (Kamer van Koophandel: 60824352), hierna te noemen DoubleClick, verleent u hierbij toegang tot www.doubleclick.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. DoubleClick behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Beperkte aansprakelijkheid
DoubleClick spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DoubleClick. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Doubleclick nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DoubleClick. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van DoubleClick, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Terug naar home

Contact

Van Dijklaan 2
5581 WG Waalre
040 292 60 80
info@double-click.nl